Congratulations Mrs. Pramila peris

ಫೆರಾರ್,ಜು03-2022, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಎರಾಮೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್  ಆಯ್ಲ್ಯಾಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪೆರಿಸ್  ತುಮ್ಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್