Mangalorean Catholics hold Eucharistic Procession with devotion and discipline

JAN 02, Mangaluru: ದೋನ್ ವೊರ್ಸಾಂಚಾ ಲಾಂಬ್ ಅವಧಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನೆರ್ 02 ತರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತಾಚಾ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಮಿಲಾಗ್ರೇಸ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರೆಲ್ ಮುನಾಸರ್ ಯೇವ್ಕಾರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪುರ್ಶಾವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.