Merry Christmas 2021

26 Dec 2021, Ferar : ಫೆರಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ 2021.

ಫೆರಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ,ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ .ಅಂತೋನಿ ಲುವಿಸ್ ಸವೆಂ,ಸೈರೊ ಯಾಜಕ್ ಫಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್  ಭೆಟಯ್ಲೆಂ,ಮೀಸ್ ಜಾತಸ್ ICYM ತರ್ಫೆನ್ ಕೇಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕಾಫೀ ,ಕೇಕ್ ಅನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಖೇಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ.

 

Photos By: Norbert Crasta, Ferar.

Christmas2021001

Picture 1 of 274